Plac Pocztowy 10, Zielona Góra, tel. 609-05-88-62 dotka100@wp.pl

 

 

 

 

 

CENNIK

 


 

WSZYSTKIE POKOJE  POSIADAJ¡ £AZIENKÊ Z KABIN¡ PRYSZNICOW¡ , LODÓWKÊ , CZAJNIK BEZPRZEWODOWY.

Cena nie obejmuje ¶niadania .

1- osobowy

150

2- osobowy 

200

3 - osobowy

250

Dzieci do 5 roku ¿ycia   za pobyt nie p³ac±  , je¿eli ¶pi± we w³asnym ³ó¿eczku lub z rodzicami .

bezp³atnie 

POOJE WYPOSA¯ONE S¡ W LODÓWKÊ , CZAJNIK  BEZPRZEWODOWY 

 

                                    

 

P³atno¶æi w naszym obiekcie  dokonujemy wy³±cznie  gotówk±.  

Op³ata za pobyt pobierana jest przy meldunku.

Nale¿no¶æ  za ca³y  pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i nie podlega ona zwrotowi.

Cena zawiera równie¿
- dostêp  do bezprzewodowego lub przewodowego ³±cza internetowego

Doba hotelowa rozpoczyna siê o godzinie14:00 w dniu przyjazdu , koñczy o godzinie11:00 w dniu wyjazdu.

Sobota-Niedziela nocleg gwarantowany jest do godziny 17:00 bez potwierdzenia przed³at± .

 

PRZY D£U¯SZYM POBYCIE
- CENA DO NEGOCJACJI  !!!

ATRAKCYJNA OFERTA!
DLA FIRM !!!
zapytania odnodno¶nie warunków rezerwacji i op³at proszê
kierowaæ  na adres mailowy dotka100@wp.pl lub  
tel. kom. 609 05 88 62

¯YCZYMY UDANIEGO POBYTU.

 

 B&B POKOJE GO¦CINNE, Plac Pocztowy 10, Zielona Góra, tel. 609 05 88 62 dotka100@wp.pl
Projekt graficzny OnCafe Wykonanie GeaD - tworzenie stron www
Stron naszego Hotelu mona wyszuka pod sowami: noclegi zielona góra, hotele zielona góra, nocleg ,hotele, hotel, zielona g�ra, lubuskie, centrum, hotel, hotele, noclegi, nocleg,rezerwacja, zgora, pensjonat, motel, apartament, tanio