Plac Pocztowy 10, Zielona Góra, tel. 609-05-88-62 dotka100@wp.pl

Witamy na stronie B&B POKOJE GO¦CINNE w  Zielonej Górze.

W STANDARDZIE HOTELOWYM

    £atwo do nas dojechaæ, znajdujemy siê w centrum miasta na Placu Pocztowym 10, nieopodal Wie¿y G³odowej.

         Pokoje Go¶cinne to wyposa¿one w £azienkê pokoje jedno- lub kilku-osobowe  z mo¿liwo¶ci± skorzystania z bezp³atnego dostêpu do ³±cza internetowego.

         U nas czeka Pañstwa nie tylko smaczny sen, ale te¿ smaczne ¶niadanie  .

         Prosimy o zapoznanie siê z nasz± ofert± i zapraszamy do rezerwacji pokoi na miejscu, b±d¼ telefonicznie.

                                                         parking  gratis  

                         http://www.noclegiw.pl/noclegi-zielona-gora,0.html

 

   Wa¿ne informacje: W trosce o komfort naszych go¶ci , szczególnie tych najm³odszych w Pokojach Go¶cinnych obowi±zuje zakaz palenia tytoniu. Zamontowane s± czujki dymowe, uaktywniaj±ce alarm w chwili pojawienia siê dymu w pomieszczeniu.

noclegi        B&B Pokoje Go¶cinne w katalogu Gwiazdor            Oferta noclegów w Zielonej Górzehotel B&B Pokoje GoÅ›cinne

         katalog stron                   noclegownia                       Katalog stron Gwiazdor

 

 

 B&B POKOJE GO¦CINNE, Plac Pocztowy 10, Zielona Góra, tel. 609 05 88 62 dotka100@wp.pl
Projekt graficzny OnCafe Wykonanie GeaD - tworzenie stron www
Stron naszego Hotelu mona wyszuka pod sowami: noclegi zielona góra, hotele zielona góra, nocleg ,hotel , lubuskie, centrum, hotele, noclegi, nocleg,rezerwacja, zgora, pensjonat, motel, apartament, tanio